Obiectivul specific al acestui proiect îl constituie instruireafermierilor, în special beneficiarilor de sprijin ai sub-măsurilor 6.1. și 6.3. din PNDR 2014-2020, din județul Mehedinți, prin organizarea de cursuri de formare profesională de scurtă durată, 5 zile (40 de ore)în vederea:

  • îmbunătățirii cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării;
  • îmbunătățirii cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producție;
  • diversificării activităților în exploatațiile agricole;
  • dezvoltării managementului general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, management)

 

Rezultatele așteptate: instruirea a 250 de fermieri din județul Mehedinți, beneficiari ai Măsurilor 6.1 și 6.3 din PNDR 2014-2020, dar și alți fermieri înscriși la APIA sau DSVSA.

Finanțare din partea Uniunii Europene: 75.000 euro.

Romania
Romania

The project involves the construction of approximately 38 kilometers of new motorway which will l

The project objectives are to put the safety of the desulphurisation statio of biogas cogeneration

This project was co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.

Development of water and wastewater infrastructure in Cluj and Sălaj, in 2014-2020.
1 / 3 CREATIVE FOR THE LONG TERM
2 / 3 CREATIVE FOR THE LONG TERM
3 / 3 CREATIVE FOR THE LONG TERM

Proiectul presupune construirea a aproximativ 38 de kilometri de autostradă nouă ce va legă orașe

Obiectivele proiectului sunt cele de a pune in siguranță stația de desulfurizare din cadrul stați

Acest proiect a fost co-finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj

Obiectivul specific al acestui proiect îl constituie instruireafermierilor, în special beneficiar...

1 / 3 Creativi pe termen lung
2 / 3 Creativi pe termen lung
3 / 3 Creativi pe termen lung