Obiectivul specific al acestui proiect îl constituie instruireafermierilor, în special beneficiarilor de sprijin ai sub-măsurilor 6.1. și 6.3. din PNDR 2014-2020, din județul Mehedinți, prin organizarea de cursuri de formare profesională de scurtă durată, 5 zile (40 de ore)în vederea:

 • îmbunătățirii cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării;
 • îmbunătățirii cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producție;
 • diversificării activităților în exploatațiile agricole;
 • dezvoltării managementului general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, management)

 

Rezultatele așteptate: instruirea a 250 de fermieri din județul Mehedinți, beneficiari ai Măsurilor 6.1 și 6.3 din PNDR 2014-2020, dar și alți fermieri înscriși la APIA sau DSVSA.

Finanțare din partea Uniunii Europene: 75.000 euro.

Romania
Romania

Proiectul „Dezvoltarea mediului antreprenorial din regiunea Sud-Vest prin acces la finanţare – DEMOFIN – SUD VEST” a ajuns în cea de a doua fază de implementare, mai exact cea de desfășurare a cursurilor de formare antreprenorială.

Următoarea perioadă va avea loc etapa de selecție a planurilor de afaceri, la finalul căreia se vor selecta 54 de planuri de afaceri. Pentru nediscriminare si selecția planurilor vom folosi următoarea metodologie de selecție.

Obiectivul general al proiectului vizeaza sprijinirea dezvoltarii de activitati independente la nivelul Regiunii de dezvoltare Sud-Vest, in vederea promovarii unor locuri de munca durabile si a unui mediu economic stabil la nivel regional.

 

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :

 • Un nivel ridicat de informare la nivelul regiunii cu privire la beneficiile antreprenoriatului; 
 • Acces crescut la informatii utile cu privire la politici inovatoare in domeniul antreprenorial (egalitate de sanse, practice sustenabile, dezvoltare durabila etc );
 • Asigurarea accesului a 450 de persoane la un set de masuri complete privind sustinerea antreprenoriala ;
 • Dezvoltarea competentelor antreprenoriale in randul a 450 de persoane; 
 • Cresterea nivelului de pregatire pentru 450 de persoane in domeniul demararii si gestionarii unei afaceri;
 • 450 de persoane participante la invatarea pe tot parcursul vieti;
 • Cresterea accesului la finantari nerambursabile pentru demararea unei afaceri pentru 54 de antreprenori;
 • Cresterea nivelului de informatii si competente practice, aplicate, in randul a 54 de viitori antreprenori; 
 • Cresterea nivelului de implicare a organizatiilor existente pe piata in devoltarea mediului economic, prin sprijinirea viitorilor antreprenori si transferul de know-how catre acestia;
 • 54 viitori antreprenori cu noi competente si abilitati in demararea si gestionarea eficienta a unor afaceri;
 • Cresterea nivelului de informare, abilitati si competente in randul a 54 de persoane;
 • Cresterea nivelului de sprijin furnizat noilor antreprenori in cea mai critica etapa a dezvoltarii unei afaceri;
 • Cresterea numarului de agenti economici la nivel regional;
 • Prevenirea riscurilor ce pot aparea din lipsa unei monitorizari constante a unor noi afaceri, demarate de persoane fara/cu un nivel redus de experienta in domeniu;
 • Dezvoltarea mediului economic si social la nivel regional;
 • Cresterea ocuparii la nivel regional prin locurile de munca nou create;
 • Cresterea cuantumului ajutoarelor acodat la nivel regional pentru demararea unei afaceri;
 • Facilitarea accesului noilor antreprenori la finantari nerambursabile;
 • Dezvoltarea unor instrumente si spatii, atat intr-un spatiu fizic cat si intr-unul virtual, de sustinere a antreprenoriatului la nivel local, de dezvoltare de retele,de sprijinire a actualilor antreprenori finantati prinproiect dar si a unor viitori antreprenori din regiune; 
 • Cresterea nivelului de informare si sprijin acordat celor interesati de demararea unei afaceri la nivelul regiunii;
 • Facilitarea interactiunii intre antreprenori „vechi” si „noi” din domenii similare sau complementare de activitate;
 • Imagine actualizata privind antreprenoriatul la nivel regional, cu detalii privind domeniile preferate de antreprenori,situatia locurilor de munca in afacerile la nivel regional, retele functionale si o strategie de integrare a acestor rezultate in politici locale/nationale in vederea maximizarii impactului pe care o analiza privind situatia realala nivel regional il poate avea la nivel de politici publice- legislatie,taxe etc

 

Valoarea totală a proiectului este de 13.333.530,29 lei, din care valoarea co-finanțării UE este de 11.211.893,65 lei.

 

Data începerii proiectului este 16 Ianuarie 2018, iar data finalizării este 14 Ianuarie 2021.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Telefon: 021.312.24.48, email: egisromania@egis-romania.com

 

 

Procedura ghid plan afaceri - partea I

Procedura ghid plan afaceri - partea a II-a

The project involves the construction of approximately 38 kilometers of new motorway which will l

The project objectives are to put the safety of the desulphurisation statio of biogas cogeneration

This project was co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.

Development of water and wastewater infrastructure in Cluj and Sălaj, in 2014-2020.
1 / 3 CREATIVE FOR THE LONG TERM
2 / 3 CREATIVE FOR THE LONG TERM
3 / 3 CREATIVE FOR THE LONG TERM

Proiectul presupune construirea a aproximativ 38 de kilometri de autostradă nouă ce va legă orașe

Obiectivele proiectului sunt cele de a pune in siguranță stația de desulfurizare din cadrul stați

Acest proiect a fost co-finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj

Obiectivul specific al acestui proiect îl constituie instruireafermierilor, în special beneficiar...

1 / 3 Creativi pe termen lung
2 / 3 Creativi pe termen lung
3 / 3 Creativi pe termen lung